Titelbescherming interieurarchitecten en binnenhuisarchitecten

Onderzoek titelbescherming interieurarchitect

Onderzoek UvA pleit voor behoud wettelijke titelbescherming interieurarchitecten

Bron: AISSR/Centre for Urban Studies, Universiteit van Amsterdam
6 July 2016

Op 6 juli wordt het rapport ‘Van binnen naar buiten; Een onderzoek naar de rol van de wettelijke titelbescherming voor interieurarchitecten’, geschreven door Barbara Heebels en Robert Kloosterman (AISSR/Centre for Urban Studies, Universiteit van Amsterdam) overhandigd aan Hermineke van Bockxmeer, directeur Media en Creatieve Industrie bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en aan Rijksbouwmeester Floris Alkemade.

In dit rapport, gemaakt in opdracht van het ministerie van OCW en het Atelier Rijksbouwmeester, wordt een pleidooi gehouden om de wettelijke titelbescherming van interieurarchitecten overeind te houden. Deze vorm van regulering biedt in het geval van interieurarchitecten vooral voordelen. Aldus wordt een kwaliteitsgarantie verschaft die de markt transparanter maakt en zo marktwerking bevordert.

Titelbescherming draagt daarnaast bij aan een gedegen verankering van interieurarchitectuur-  samen met architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur – in het bredere veld van de (ruimtelijke) ontwerpdisciplines. Dat bredere veld omvat het onderwijs (HBO en academisch inclusief de verplichte beroepservaringsperiode) maar ook de beroepsorganisaties, de afnemers en intermediaire organisaties.

Die institutionele verankering met de wettelijke titelbescherming als sluitsteen maakt het gemakkelijker om een gerichte versterking van de kennisbasis van de discipline interieurarchitectuur te organiseren. Juist nu de samenleving staat voor belangrijke vraagstukken met betrekking tot de gebouwde omgeving – zoals functieverandering van voormalige bedrijfspanden, het duurzamer maken van gebouwen qua materialen en energieverbruik, maar ook het vergroten van de levensbestendigheid van woningen – is het versterken van die kennisbasis belangrijk.

Het rapport is gepubliceerd op de website van het Ministerie van OCenW en het Atelier Rijksbouwmeester. U kunt het ook downloaden op de volgende pagina  http://aissr.uva.nl/news/content2/2016/07/van-binnen-naar-buiten.html

Ook een prachtig interieurontwerp voor jou op maat?

Krijg een goed en doordacht advies van een ervaren en onafhankelijke interieurarchitect.

Laat je contactgegevens achter en we nemen contact met je op